รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode)
สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปัตตานี (Halal Industrial Estate)
รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode)
สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปัตตานี (Halal Industrial Estate)
เราเป็นผู้รับเหมาเดินสาย Fiber Optic Single Mode ในเขต นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปัตตานี
สนใจบริการ
LINE @smile.co.th
Tel 062-515-3288