รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร (Sinsakhon Printing City Industrial Estate)