Fiber cabling

รับเดินสาย FIBER CABLING​
รับเดินสาย fiber cabling
รับเดินสาย FIBER CABLING ทั้งแบบ Single-mode และ Multi-mode โครงการติดตั้งใหม่ และ ซ่อมแซมสาย Fiber เดิม สำหรับงาน Fiber โรงงาน อาคารสำนักงาน โดยทีมงานมืออาชีพ
รับเดินสาย
Fiber Optic (Single Mode)
รับเดินสาย
Fiber Optic (Multi Mode)
เครื่องมือ
Splice fiber single mode
เครื่องมือ
Splice fiber Multi mode
จำหน่าย
สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic)
แก้ไข ตรวจเช็ค
สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic)