รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงาน

รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ
พิจิตร
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร (Northern Region Industrial Estate – Phichit)
ลำพูน
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน (Northern Region Industrial Estate)

ภาคกลาง และภาคตะวันออก
กรุงเทพ
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพฯ (Bangchan Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ (Lat Krabung Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ (Anya Thani Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี กรุงเทพฯ (โครงการ 2)
ปทุมธานี
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี (Nava Nakorn Industrial Estate)
ฉะเชิงเทรา
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรม 304 ฉะเชิงเทรา (304 Industrial Park)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา (Wellgrow Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา (Gateway City Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา (TFD Industrial Estate)
ชลบุรี
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (Hemaraj Chonburi Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (+Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (Amata Nakorn Thailand)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชลบุรี (Pinthong Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี (Laem Chabang Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี (Panthong Kasem Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)
ปราจีนบุรี
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี (304 Industrial Park)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (Kabinburi Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
เพชรบุรี

– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบริการ เพชรบุรี (Service & Tourism Industrial Estate)
พระนครศรีอยุธยา
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า (Hi-Tech Industrial Estate)
รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุธยา (Bangpa-in Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร (Saharattana Nakhon Industrial Estate)
ราชบุรี
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (Ratchaburi Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมวีอาร์เอ็ม ราชบุรี (VRM Industrial Estate)
ระยอง
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก มาบตาพุด (Hemaraj Eastern Industrial Estate – Map Ta Phut)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมผาแดง ระยอง (Phadaeng Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estates)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ระยอง (RIL Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือเอเซียเทอร์มินัล ระยอง (Asia Terminal Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสากรรมระยอง บ้านค่าย (Rayong Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง ระยอง (Lakchai Muang Yang Industrial Estate)
ประจวบคีรีขันธ์
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ (Bangsaphan Industrial Estate)
สมุทรปราการ
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (Bangpoo Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี (Bangplee Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)
สมุทรสาคร
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (Samut Sakhon Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร (Sinsakhon Printing City Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร สมุทรสาคร (Maharaj Nakorn Industrial Estate)
สระบุรี
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย สระบุรี (Kaeng Khoi Industrial Estate)
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค สระบุรี (Nong Kae Industrial Estate)

ภาคใต้
สงขลา
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ สงขลา (Southern Region Industrial Estate)
ปัตตานี
– รับเดินสาย Fiber Optic (Single Mode) สำหรับโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ปัตตานี (Halal Industrial Estate)